מאמרים בתחום הקמפו

אבחון על פי הקמפו

תרגום מחוברת NAJOM לצורת האבחון של תורת הקמפו

A book review

A book review of using this Kampo book in daily practice in the clinic.