Burning Mouse Syndrome (BMS) research

אחד המחקרים המעניינים שפורסמו בגליון היפני Traditional & Kampo medicine
הוא על הפורמולה Rikkosan-Asarum and Cimicifuga formula או בשמה הסיני Li xiao san.

המחקר בדק את יעילות הפורמולה לסינדרום הנקרא:

Burning Mouse Syndrome (BMS)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Burning_mouth_syndrome

מחלה זו מתאפיינת בשריפה בחלל הפה שלא קשור לבעיית שיניים. לפעמים מתלווה לבעייה זו גם יובש בפה.
זהו מצב מאוד מציק ומתיש.

כיום לרפואה המודרנית אין מושג מלא איך נוצרת בעייה זו אך הטיפול הניתן היינו מגוון בתרופות שונות אשר להן תופעות לוואי גדולות יחסית וגם יעילות לא גבוהה במיוחד.
לכן כנראה, נבדקה פורמולה זו כמתן פתרון נוסף ויעיל לסינדרום זה.
המחקר בדק את יעילות הפורמולה מול הטיפול הסטנדרטי לבעייה זו עם תרופות ממשפחת SSRI ו- SNRI.
כמו כן, המחקר נערך על 488 מטופלים ונבדק על קבוצות גילאים שונים, מצעירים ועד מבוגרים.
המחקר נבדק בין השנים 2006 ו- 20144 באוניברסיטת ״הוקאידו״.

נבדקי המחקר עברו מספר בדיקות ראשוניות של המצאות פטריית קנדידה, חוסר בוויטמין בי 12 ובדיקות דם כלליות.
בהמצאות בעייה טופלו הנבדקים בצורה מערבית סטנדרטית להגעה למצב תקין למחקר אבל כשסובלים עדיין מ- BMS.

תוצאות המחקר היו חד משמעותיות!
הפורמולה עזרה באחוז גבוהה יותר יחסית לשאר התרופות המערביות.
היה שיפור בכחמישים אחוז מהנבדקים ובכל הגילאים.
כמו כן, תופעות הלוואי של פורמולה זו משמעותית קטנים מהתרופות המערביות הנתנות למצב זה.

אוניברסיטת ״הוקאידו״ אשר ביצעה את המחקר תאמץ פורמולה זו לטיפול בסינדרום BMS ותבדוק בעתיד שימוש בפורמולה זו לנורלגיה, כאב שיניים אטיפיקלי (לא טיפוסי) וכאב פנים אטיפיקלי (לא טיפוסי).
פורמולה זו מכילה צמח אסור לשימוש בישראל (Xi Xinn) אך עדיין ביפן מצאו לנכון לשימושה בבי״ח ובשימוש נרחב.

פורמולת ריקוסן מורכבת מחמישה צמחים:
— Asarum (Xi Xin) – a surface anesthesia and painkiller
— Cimicifuga (Sheng Ma) – a pain killer with anti inflammatory and sedative action
— Siler (Fang Feng) 2 – a painkiller
— Licorice (Gan Cao) 1.5 – a painkiller
— Gentiana (Long Dan Cao) – a sweat herb that harmonize the other herbs. Also has anti inflammatory and sedative action.